Учебен център Астони е специализиран център за езиково обучение.

02 4178445
089 7865556
088 4051066
087 8309161

Курсове по български език за чужденци

bulgarian for foreigners

Обучението по български език за чужденци в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АСТОНИ е съобразено с общата европейска езикова рамка и се дели на следните нива: А1, А2, В1, В2 и С1.

Преподаването се извършва от висококвалифицирани преподаватели с много опит по съвременни  учебни системи за усвояване на необходимата лексика и граматика в реални ситуации, свързани с общуването в семейна , обществена, професионална и учебна среда.

Курсовете по българси език за чужденци се организират главно в индивидуален план на модули от по 24 или 48 уч.ч, като за по-лесно възприемане на материала се използва контактен език (английски, немски, руски, гръцки и др.). Могат да се сформират и групи с по-голям брой обучаеми,  ако всички от тях използват един и същ контактен език и са на едно и също ниво на владеене на изучавания език.

Учебен център Астони

Предлагаме курсове по английски език, немски, италиански, испански, френски, руски. Организираме курсове по гръцки, шведски, датски, норвежки, турски, сръбски, румънски, арабски, иврит и други.
При нас се изучават и редки езици.
Работно време:
делнични дни: 9.30 - 21.00
събота и неделя: 9.30 - 17.00

Контакти

гр. София, бул. Александър Стамболийски 22, вх.Б, ет.2
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56
087 8 30 91 61

astony@abv.bg
astony2003