Учебен център Астони е специализиран център за езиково обучение.

02 4178445
089 7865556
088 4051066
087 8309161

Курсове по балкански езици

В езикова школа Астони може да се запишете за следните балкански езици:

Курсове по Сръбски език

Сръбският език спада към западната група южнославянски езици. Официален е в Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора. Речниковият състав и граматиката му са много сходни с тези на хърватския и босненския, което прави общуването между хървати, босненци и сърби много лесно.

 

Курсове по Хърватски език

Хърватският език принадлежи към южнославянската езикова група и е част от индоевропейското езиково семейство. Това е официалният език в Република Хърватия. Също така е един от официалните езици в Босна и Херцеговина и в автономна област Войводина.

 

Курсове по Албански език

Албанският език е индоевропейски език и се говори основно в Албания и от малко хора в Калабрия (Южна Италия). Най-силно влияние върху лексиката на албанския език има латинския.

 

Курсове по Румънски език

Румънският език е романски език и е официален в Румъния, автономна област Войводина, Република Молдова. Той споделя основните особености на останалите балкански езици, като най-голямо влияние е оказал българският език. По време на Възраждането и румънският език е оказал влияние върху българския. Много думи от френския, като официален дипломатически език, са преминали в българския през румънския. Все пак румънският език е възникнал от латинския, като най-тясно е свързан с италианския.

 

Курсове по Турски език

Турският език е най-разпространеният в света тюркски език. Говори се основно в Турция, както и съседни части на Балканския полуостров и Близкия изток, включително в някои населени места в България и множество турски имигранти в Западна Европа. Това е официалният език в Турция, както и един от официалните в Кипър заедно с гръцкия. Той също е повлиян от други езици, като в състава му се откриват арабски и френски думи. Има много диалекти, като Истанбулският диалект се смята за основата на днешния книжовен език.

Учебен център Астони

Предлагаме курсове по английски език, немски, италиански, испански, френски, руски. Организираме курсове по гръцки, шведски, датски, норвежки, турски, сръбски, румънски, арабски, иврит и други.
При нас се изучават и редки езици.
Работно време:
делнични дни: 9.30 - 21.00
събота и неделя: 9.30 - 17.00

Контакти

 София, ул. Христо Белчев № 8, ет.4
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003