Astony logo transparent bg

02 4178445
089 7865556
088 4051066

Обучение на работното място

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Учебен център Астони може да бъде Вашия партньор и да Ви съдейства за повишаване квалификацията и уменията на Вашите служители. Осигуряваме корпоративно езиково обучение по всички стандартни и редки езици, които са посочени в асортимента ни. Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени с работното Ви време и специфичните изисквания на Вашата компания. Обучението може да бъде групово (минимум 4 обучаеми) или индивидуално (за 1, 2ма или 3ма обучаеми) и да се провежда на определено от Вас място – Ваша или наша учебна база. Всяко езиково обучение може да бъде, както за начинаещи или напреднали, така и бизнес ориентирано (според специфичната област, в която работите). След приключване на обучението и успешно положен финален тест, на всеки обучаем се издава сертификат.

Място на провеждане на корпоративни обучения:
На територията на цялата страна

По желание на клиента, при корпоративно обучение можем да предложим следните услуги:
определяне на най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията според спецификата на Вашата работа;
предварителен входящ тест за определяне нивото на служителите;
текущи контролни тестове по време на обучението;
финален тест и издаване на сертификат;
водене на присъствени списъци на обучаемите;
постоянен мониторинг и обратна връзка за проследяемост на резултатите;
възможност за провеждане на специализирани модули в сферата на работа Ви.
При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас, за да Ви представим нашата оферта за корпоративно обучение.

Нашите корпоративни клиенти за нас

Контакти

 София, ул. Граф Игнатиев № 9, вх. А (ляво), ет.1
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg